Všechna data, informace a formuláře podléhají vysoké míře zabezpečení.

Aktuální úroková míra

Úrok, který získáte od banky u hypotečního produktu, je ovlivňován celou řadou faktorů. Tyto faktory můžeme dělit na tři základní druhy. Jednak na ty, které ovlivňuje klient - to znamená typ hypotéky, LTV, doba splatnosti, typ nemovitosti, účel hypotéky a podobně. Druhým ovlivňujícím faktorem úrokové míry hypoték je samotná banka, která si může do jisté míry svobodně upravovat své sazby hypoték, úroky a poplatky. Třetím a posledním faktorem spojeným s výší úroků je státní správa, která reguluje ekonomiku a využívá k tomu právě hypotéky. O českou ekonomiku se stará převážně Česká národní banka vedená představenstvem složeným ze sedmi předních ekonomů a finančních expertů ČR, kteří se snaží vyhovět požadavkům státu a zároveň zachovat plný chod komerční finanční sféry.

Jak se vyvíjí úroky a úroková míra?

Česká národní banka reguluje ceny hypoték a to změnou aktuálních úrokových sazeb. Banky se neřídí jen hypoteční úrokovou sazbu, ale dalšími ekonomickými sazbami, které do jisté míry mohou ovlivnit i další služby poskytované bankami. Efekt změny úrokových sazeb je jistý a využívá se již od vzniku České republiky. Některé sazby jsou neměnné, třeba ty, kterými banky ručí u České národní banky, mění se jen velmi zřídka. Některé sazby se však mění pravidelně a často. Právě mezi tyto sazby patří úroková hypoteční sazba, která přímo ovlivňuje také to, kolik zaplatíme každý rok na hypotéce.

Právě proto se ceny hypoték a úrokové míry v době, kdy nejsou fixované, mohou různě měnit. Úrok se udává v p.a., což je bankovní rok, tudíž nám nikdo nemůže zaručit, jaký bude úrok v dalším období. Pokud nás zajímají aktuální úrokové sazby hypoték, můžeme se informovat nejlépe přímo u České národní banky. Ovšem z této sazby nelze vypočítat jednoduše naši úrokovou sazbu. Údaj od ČNB nám poslouží pro získání obecného přehledu. Jak je uvedeno výše, pro výpočet úrokové míry banky je nutné započítat dva zbývající faktory, které dělají větší změny v celkovém úroky, než je samotná sazba od ČNB. Proto je dobré se vždy dívat až na konečné úrokové sazby a počítat si kolik celkově zaplatíme a dle toho si vybírat nebo refinancovat hypotéku. Neměli bychom také zapomenou, že úroková míra je jen jedním z mnoha ukazatelů výhodnosti hypotéky. Pro zhodnocení celkové výhodnosti hypotéky musíme započítat také bankovní poplatky, poplatky za vyřízení nové hypotéky nebo za její refinancování a celou řadu dalších poplatků. V tomto smyslu je výhodné použít kalkulačku hypoték, která značnou část práce vykoná za Vás.

Tyto webové stránky jsou vysoce chráněny proti zneužití informací a osobních údajů uživatelů internetu. Data o uživatelích webu podléhají maximální míře zabezpečení. Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte a zavazujeme se chránit Vaše soukromí. Kalkulace hypoték a naše služby jsou pro klienty a uživatele webu TopKalkulacka.cz zcela zdarma. Naší odměna je účtována přímo bance v případě uzavření hypotečního úvěru, pokud se pro hypoteční úvěr sami rozhodnete.

Všechny naše služby jsou zdarma a nezávazné. Vyplněním formuláře a získáním srovnání hypoték na míru se k ničemu nezavazujete. Je jen na vás, jestli se pro konkrétní hypoteční nabídku rozhodnete a budete mít zájem získat více informací.

Naším cílem je poskytnout Vám snadné a rychlé srovnání hypotečních úvěrů napříč celým trhem. Pro co nejrychlejší a pohodlné srovnání hypoték jsou ve formuláři některé údaje předvyplněné na základě statistických dat od našich uživatelů. Naším cílem je poskytnout Vám maximum informací a férové srovnání nabídek na trhu pro výběr správného hypotečního produktu, přesně podle Vašich aktuálních potřeb a požadavků. Pokud budete s čímkoliv nespokojeni, neváhejte nás prosím kontaktovat. Kontakt najdete v sekci "Kontakty". Každému komentáři, požadavku nebo stížnosti se budeme osobně věnovat a na všechny reakce získáte osobní odpověď.

Copyright © 2012 TopKalkulacka.cz